STN

2019/2020

Studenckie Koło Naukowe funkcjonuje od początku istnienia
Zakładu Propedeutyki  Pielęgniarstwa prowadzi badania w zakresie:

- historii pielęgniarstwa

- standardów postępowania pielęgniarskiego

- organizacji opieki zdrowotnej

- zachowań zdrowotnych

- społecznych aspektów medycyny i pielęgniarstwa

- umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Opiekunem Koła w roku akademickim 2019/2020 jest  Pani dr n. hum. Halina Kulik.