WNoZ - Katedra Pielęgniarstwa - Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa
Kontakt

Dane kontaktowe

Wydział Nauk o Zdrowiu,
Katedra Pielęgniarstwa,
Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa

ul. Francuska 20/24
40-027Katowice

tel. 32-252-80-06
Email: kkup@sum.edu.pl

STN

2017/2018

Studenckie Koło Naukowe funkcjonuje od początku istnienia
Zakładu Propedeutyki  Pielęgniarstwa prowadzi badania w zakresie:

- historii pielęgniarstwa

- standardów postępowania pielęgniarskiego

- organizacji opieki zdrowotnej

- zachowań zdrowotnych

- społecznych aspektów medycyny i pielęgniarstwa

- umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Opiekunem Koła w roku akademickim 2017/2018 jest  Pani dr n. hum. Halina Kulik.