WNoZ - Katedra Pielęgniarstwa - Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa
Kontakt

Dane kontaktowe

Wydział Nauk o Zdrowiu,
Katedra Pielęgniarstwa,
Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa

ul. Francuska 20/24
40-027Katowice

tel. 32-252-80-06
Email: kkup@sum.edu.pl

Praktyki zawodowe

-

- Praktyki zawodowe I stopnia

Dokumenty należy składać na 3-4 tygodnie przed planowanym terminem praktyk. W żadnym wypadku na parę dni przed.

- umowa do placówki służby zdrowi (wydruk dwustronny w 3 egzemplarzach)

- Podanie do Dziekana Wydziału

-polisa ubezpieczeniowa OC? - 16.05.2017- 15.05.2018

-prośba do placówki służby zdrowia

- zakres praktyk zawodowych

- wymiar godzinowy praktyk zawodowych

- regulamin kształcenia praktycznego

- opiekunowie praktyk zawodowych

-regulamin postępowania poekspozycyjnego

- program praktyk - Anestezjologia i Pielęgniarstwo z zagrożeniu życia

- program praktyk - Chirurgia i Pielęgniarstwo chirurgiczne

- program praktyk - Geriatria i Pielęgniarstwo geriatryczne

- program praktyk - Pielęgniarstwo położniczo ginekologiczne

- program praktyk - Interna i Pielęgniarstwo internistyczne

- program praktyk - Neurologia i Pielęgniarstwo neurologiczne

- program praktyk -Opieka paliatywna

- program praktyk - Pediatria i  Pielęgniarstwo pediatryczne

- program praktyk - Podstawy Pielegniarstwa

- program praktyk - Podstawowa Opieka Zdrowotna  - III rok

- program praktyk - Podstawowa Opieka Zdrowotna - I rok

- program praktyk - Psychiatria i Pielegniarstwo psychiatryczne

- program praktyk - Rehabilitacja i Pielęgnowanie niepełnosprawnych

 

 

- Praktyki zawodowe II stopnia ( mgr ) :

- program praktyk zawodowych II stopnia

- regulamin postępowania poekspozycyjnego

- polisa ubezpieczeniowa OC? - 16.05.2017- 15.05.2018

- regulamin praktyk zawodowych II stopnia

-umowa do placówki słuzby zdrowia- wydruk dwustronny 3 egz.

-podanie do Dziekana Wydziału

-samoocena.mgr

- samokształcenie

- lista obecności na praktykach

- zaliczenie efektów kształcenia

-prośba do placówki służby zdrowia

 

- Wykaz placówek:

-wykaz placówek - dostępny na stronie sum :

kariera.sum.edu.pl  w zakładce partnerzy sum w zakresie praktyk

lub

-STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE