WNoZ - Katedra Pielęgniarstwa - Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa
Kontakt

Dane kontaktowe

Wydział Nauk o Zdrowiu,
Katedra Pielęgniarstwa,
Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa

ul. Francuska 20/24
40-027Katowice

tel. 32-252-80-06
Email: kkup@sum.edu.pl

SOCJOLOGIA

- 2017/2018

- efekty kształcenia

- socjologia - literatura

- kryteria zaliczenia przedmiotu

- ewidencja treści przedmiotu