×

Dane kontaktowe

Katedra i Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Nauk o Zdrowiu

ul. Francuska 20/24
40-027Katowice

tel. 32-252-80-06
Email: kkup@sum.edu.pl