Terminy egzaminów i zaliczeń

Podstawy Pielęgniarstwa - teoria i praktyka

Egzamin testowy z przedmiotu PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA odbędzie się w dniu 17 czerwca 2024 w Centrum Symulacji SUM w Katowicach przy ul. Medyków 8b. 

Egzamin będzie przebiegał w dwóch turach:

I tura godzina 13.30 

II tura godzina 15.30 

Szczególowe informacje w tym lista studentów z podziałem na tury:

LISTA STUDENTÓW DOPUSZCZONYCH DO EGZAMINU.pdf

 

 Egzamin praktyczny OSCE - terminy

TERMINY EGZAMINU PRAKTYCZNEGO OSCE.pdf

 

EGZAMIN POPRAWKOWY (TEORIA) - 3.09- godz. 10.00-11.00

Zbiórka godz. 9.30

Katowice LIgota - SALA 113- 60 osób , 114 - 40 osób

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest uzyskanie pozytywnej oceny z części teoretycznej.

Szczegółowe listy zostaną przekazane po egzaminie teoretycznym.